Hoppa till textinnehållet
Modul 3 Gramática Gramática VII

Gramática VII - grammatik VII

INTERROGATIVA PRONOMEN

Här är en lista över frågande pronomen.


PORTUGISISKA

SVENSKA

O que?

Vad?

De que?

Om vad?

De que?

Av vad?

Quem?

Vem?

De quem?

Vems?

De quem?

Om vem?

Com quem?

Med vem?

Para quem?

Till vem?

Para quem?

För vem?

Para quem?

Åt vem?

Qual?

Vilken / Vilket?

Quais?

Vilka?

Quanto / Quanta?

Hur mycket?

Quantos / Quantas?

Hur många?

Há quanto tempo?

Hur länge sedan?

Como?

Hur?

Onde?

Var?

Donde?

Varifrån?

Aonde?
Para onde?

Vart?

Quando?

När?

Por que?

Varför?

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande