Hoppa till textinnehållet
Modul 4 Textos Gramática XI

Gramática XI

Forma negativa - nekande form
Bildas genom att não (inte) sätts före verbet.

Exempel:    
Eu não falo espanhol. Jag pratar inte spanska.
Este hotel não é barato. Det här hotellet är inte billigt.
   

 

Forma interrogativa – frågande form
Anges för det mesta genom att rösten går upp vida slutet av mening. Verbet behöver inte komma först i meningen.

Exempel:    
Você joga futebol? Spelar du fotboll?
Ela também fala português? Pratar hon också portugisiska?
   
»Har du några synpunkter på sidan?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande