Hoppa till textinnehållet
Modul 4 Textos Verb VIII

Verb VIII - Gerúndio


Verbet ”ESTAR” + Verb i Gerundium

Används för en handling som har pågått och fortsätter att pågå. Det betyder ”hålla på med att…” (just nu). Tänk på engelska –ING formen.

För alla verb (även oregelbundna) tar man bort –R från infinitiv formen och sätter till –NDO:

 

INFINITV

MINUS –R

PLUS –NDO

Falar

Fala

Fala ndo

Comer

Come

Come ndo

Sair

Sai

Sai ndo

OBS! Gerundium form är alltid oböjd.

Exempel:    
O que vocês estão fazendo? Vad håller ni på med?
Nós estamos estudando português. Vi pluggar portugisiska.
   


PORTUGAL, AFRIKA och ÖSTTIMOR

Gerundium formen används oftast i Brasilien. I Portugal, Afrika och Östtimor använder man en annan konstruktion:

Verbet ”ESTAR” + A + verb i grundform (infinitiv)

Exempel:    
Ela está a limpar a casa. Hon städer (håller på med att städa) huset.
Todos estão a jogar futebol. Alla spelar (håller på med att spela) fotboll.
   
»Har du några synpunkter på sidan?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande