Hoppa till textinnehållet
Modul 4 Textos Verb VII

Verb VII - Verbo Ficar

Verbet ficar betyder:

- ligga, vara belägen (i samband med byggnader, städer, länder, etc.)

Exempel:    
O banco fica na esquina. Banken ligger i hörnet.
Onde fica a farmácia? Var ligger apoteket?
   

- stanna (kvar) (för saker som går att flytta på / människor.)

Exempel:    
Eu fico aqui hoje. Jag stannar här idag.
Você fica para a janta? Stannar du för middagen?
   

- bli, förbli

Exempel:    
Todos ficam casados depois do jogo. Alla blir trötta efter matchen.
Seu cabelo fica bonito assim. Ditt hår blir fint på det sättet.
   
»Har du några synpunkter på sidan?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande