Hoppa till textinnehållet
Modul 1 Vocabulário Membros da família

Membros da família - Familjemedlemmar

Lyssna och försök lära in orden för familj och släkt. Gör sedan övning 5. 

MANLIG

   

KVINNLIG

 
avô farfar /morfar avó farmor /mormor
pai far mãe mor
irmão bror irmã syster
filho son filha dotter
tio faster tia moster
primo kusin prima kusin
sobrinho brorson/systerson sobrinha brordotter/systerdotter
marido make esposa fru
sogro svärfar sogra svärmor
genro svärson nora svärdotter
cunhado svåger cunhada svågerska
neto barnbarn neta  arnbarn
   
»Har du några synpunkter på sidan?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande