Hoppa till textinnehållet
Modul 3 Textos Uma pequena história

Uma pequena história - En liten historia

Lyssna utan att titta på texten, lyssna och följ med i texten och jämför sedan med översättningen.
Övning 6 hör ihop med denna text.

No Brasil existem muitas lendas, I Brasilien finns många legender,
  principalmente sobre seres da natureza. framför allt om varelser från naturen.
  Uma delas é sobre um ser que protege En av dem är om en varelse som skyddar
  a floresta de ca ç adores e cortadores de madeira. skogen från jägarna och skogsavverkarna.
  Ele chama-se Curupira. Han heter Curupira.
  Ele anda sozinho montado em um porco do mato Han går ensam och rider ett vildsvin
  durante a noite pela floresta. under natten i skogen.
  Ele tem seus dentes verdes Han har gröna tänder
 

e seus cabelos vermelhos.

och rött hår.
  Seus pés são para trás Hans fötter pekar bakåt
  para enganar os destruidores da floresta. för att lura de skogsförstörarna.
 

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande