Hoppa till textinnehållet
Modul 2 ExercíciosExercícios 1

Exercícios 1 - övning 1

Titta först på bilden och komplettera meningarna (Använd gärna en ordbok som hjälpmedel).

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande