Hoppa till textinnehållet
Modul 1 Vocabulário Números

Números - Räkenord

Lyssna och träna på räkneorden och gör sedan övning 2.

1 - um   30 - trinta
2 - dois   40 - quarenta
3 - três   50 - cinquenta
4 - quatro   60 - sessenta
5 - cinco   70 - setenta
6 - seis   80 - oitenta
7 - sete   90 - noventa
8 - oito   100 - cem
9 - nove   200 - duzentos
10 - dez   300 - trezentos
11 - onze   400 - quatrocentos
12 - doze   500 - quinhentos
13 - treze   600 - seiscentos
14 - quatorze   700 - setecentos
15 - quinze   800 - oitocentos
16 - desesseis   900 - novecentos
17 - dezessete   1.000 - um mil
18 - dezoito   2.000 - dois mil
19 - dezenove   1.000.000 - um milhão
20 - vinte   1.000.000.000 - um bilhão
   
»Har du några synpunkter på sidan?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande