Hoppa till textinnehållet
Modul 2 Gramática Gramática V

Gramática V - grammatik V

Pronomes possessivosGenitiv och possessiva pronomen

Studera possessiva pronomen och hur genitiv bildas och gör övning 6.

Genitiv
På portugisiska uttrycks genitiv med hjälp av prepositionen ”de”. Den som äger förses med artikel, och prepositionen ”de” plus "dem" artikel (o, a, os, as) och bildar de nya orden do, da, dos, das.

DE + A = DA A casa da Ana Anas hus
DE + O = DO O carro do Paulo Paulos bil
DE + AS = DAS As roupas das meninas Flickornas kläder
DE + OS = DOS O dono dos carros Bilens ägare

Possessiva pronomen
Ett substantiv i genitiv kan ersättas av ett possessivt pronomen, vilket anger vem som är ägare till något.

Anas hus hennes hus

Carlos bil hans bil

Ägare Singularis   Pluralis  
Eu meu, minha min, mitt

meus, minhas

mina
Tu teu, tua din, ditt teus, tuas dina
Ele,
Ela,
Você
seu, sua

sin, sitt
hans, hennes
er, ert
(en ägare)

seus, suas

sina
hans, hennes
er, ert
(en ägare)

Nós nosso, nossa vår, vårt nossos, nossas våra
(Vós) Vocês vosso, vossa er, ert vossos, vossas era
Eles, Elas seu, sua deras seus, suas sina, deras
 

 

Modeller:

Meu cabelo mitt hår
Minha mãe min mor
Tuas amigas dina väninnor
Nossos vizinho våra grannar
Vosso jardim er trädgård
Suas coisas deras grejer

Gör en bild hit till höger

DELE, DELA, DELES , DELAS

Seu, sua, seus, suas kan betyda både “hans, hennes, deras” eller ”sin, sitt, sina, er, ert, era”. Då brukar man bilda en sorts genitivform med personliga pronomen ”ele, ela , eles, elas”.

DE + ELE = DELE hans
DE + ELA = DELA hennes
DE +ELES = DELES deras (mask.)
DE + ELAS = DELAS deras (fem.)

Este quarto é dele. Det här är hans rum.
Estas malas são dela. De här väskorna är hennes.
Esta é a filha dele. Den här är hans dotter.
Os sapatos são delas. Skorna är deras.

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande