Hoppa till textinnehållet
Modul 1ExercíciosExercícios 2

Exercícios 2 - övning 2

Övning är att rita en figur, genom att trycka med musen på siffrorna. I den gröna rutan visas ordningen.

»Har du några synpunkter på sidan?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande