Hemlaborationerna är inte av den omfattning att de är tänkta att ersätta laborationer utförda på laboratorium. Syfte med dessa laborationer är att väcka intresse för ämnet naturkunskap och låta den studerande få fundera och lösa experiment på egen hand. En del av laborationerna är sådana att man kan utföra dem med material som finns i hemmet eller kan införskaffas till en billig penning. Andra laborationer kräver dock material som måste delas ut från skolan.

Här nedan kan du ladda hem hemlaborationerna:

Hemlaboration1

Hemlaboration 2

Hemlaboration 3

Hemlaboration 4

Laborationsinstruktionerna kan och bör skrivas ut på papper.

Till laborationerna skall Du skriva protokoll. Försök att använda den
Mall för laborationsrapport
som finns bifogad. Det kanske inte är möjligt att följa denna slaviskt i alla laborationer, men den är till god hjälp vid skrivande av laborationsprotokoll.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande