I kroppen finns det många olika hormoner med olika uppgifter. Varje hormon påverkar vissa bestämda celler som det har till uppgift att styra. Hormonerna påverkar bland annat ämnesomsättningen, tillväxten och könsmognaden, samt reglerar salt- och vattenbalansen i kroppen.

Det råder ett fint samspel mellan de olika hormonerna. Mekanismen kallas för återkoppling eller feedback, och innebär att bildningen av ett hormon minskar om det redan finns mycket av just det hormonet. Alternativt bildas mer hormon om det finns för lite av det i kroppen.

Hormoner kan också parvis ha motsatt effekt eller negativ feedback. Ett exempel på det är återkopplingen mellan peptidhormonerna insulin och glukagon. Insulin och glukagon kontrollerar halten av glukos i blodet och produceras av celler i bukspottkörteln.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande