Materia, naturkrafter och teknik

1. Vilka av följande ämnen är grundämnen?

a. natrium
b. natriumhydroxid
c. klor
d. kväve
e. kvävemonoxid
f. koksalt
g. ozon
h. diamant
i. svavelväte
j. koldioxid

2. Ge en förklaring till varför en del ämnen reagerar med varandra, medan andra kan sammanföras utan att reagera.

3. Hur ändras pH i en sur lösning, om lösningen späds med vatten?

4. Från vår kost behöver vi få i oss bland annat kolhydrater, fetter och proteiner. Beskriv dessa tre ämnesklassers uppbyggnad. Varför är det viktigt att vi får i oss dessa ämnen?

5. I vilken enhet mäts ljudnivån och vad innebär att skalan är logaritmisk?

6. Vad innebär totalreflektion av ljus? Kan du beskriva en uppfinning där man dragit nytta av detta “fenomen“?

 7. Varför transformerar man upp spänningen innan man skickar elektricitet från generatorerna i norrländska vattenkraftverk till storstäderna i södra delen av landet?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande