Appletprogrammet visar en förenklad bild av människans öga där en enkellins visar ögonlinsens brytningsförmåga. 

Klicka på rubrikerna så kommer texten fram.

Normalt seende

Lägg sedan till en avlägsen källa. Lägg märke till att de parallella strålarna samlas på näthinnan vid baksidan av ögat. Näthinnan är som filmen i en kamera. Där omvandlar nerver ljuset till elektriska signaler som skickas till hjärnan. För att se "något" skarpt, måste ljuset som kommer från varje punkt på ljuskällan vara "fokuserad" på en bildpunkt på näthinnan.

Ackommodering, skärpeinställning, fokusering

Prova att titta på ett avlägset föremål och sedan något som är nära, som ditt finger. Du kan känna musklerna i ögat som arbetar. I simulering kan du anpassa ögonlinsen genom att med musen dra i reglaget under bilden. Prova att variera den tills ljuset fokuseras skarpt på näthinnan (när objekt finns på cirka x = 0,15 i bilden så passar en brännvidd på normalögats lins av cirka +0,8).

Betrakta avlägsna objekt

Närpunkt och fjärrpunkt

Närsynthet och översynthet

Glasögon

                 Ställ in:   Normalt öga      |  (Översynt) Långsynt öga  |    Närsynt öga
Lägg till/Ta bort:   Avlägsen källa  |          Närbelägen källa          |    Glasögon
x , y för musen

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande