Du känner säkert till många tillämpningar av tryck om Du tänker efter.

Ett enkelt exempel:
Att stå på djup snö medför ju i regel att Du sjunker ner ganska påtagligt. Ta på ett par skidor och Du sjunker inte alls lika mycket.

Orsaken är ju helt enkelt att skidorna fördelar belastningen av Din kroppstyngd på en mycket större area och det gör att trycket mot snön reduceras betydligt.

Tryck definieras generellt som kraft per areaenhet. Storheten kraft betecknas med F och area betecknas A.

Vi får alltså:

   F 
 p =  

  A

p = Tryck
F = Kraft
A =Area

 

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande