Ljus omger oss ständigt, om än i varierande intensitet. Ljuset kan betraktas som en vågrörelse och till varje våglängd eller kombination av våglängder är det kopplat en upplevelse av en viss färg. Själva färgen är alltså en upplevelse som vi har i våra hjärnor. Det finns ljusvåglängder som vi inte kan se men dom kommer vi inte att behandla här.

Att vi kan se olika föremål beror på att de sänder ut ljus, antingen eget ljus som till exempel solen eller att de reflekterar ljus som till exempel månen.

Bild av en regnbåge.
Det vanliga vita ljuset kan delas upp i flera färger. Till exempel i regnbågen har vi en sådan uppdelning i violett, indigo, blått, grönt, gult, orange och rött.


Kan vi gå åt andra hållet, det vill säga skapa en ny färg genom att kombinera andra färger?

Hur punkterna på skärmen exakt ser ut kan variera men här är ett exempel (i mycket stark förstoring).Det går utmärkt och det räcker faktiskt med tre färger för att skapa en valfri färg! Ett praktiskt exempel på det är TV-bilden som är uppbyggd av röda , gröna och b punkter. Det kan du se om du tittar noga på skärmen på mycket nära håll.

Du har förmodligen stött på ordet RGB i TV- eller datorsammanhang och där syftar bokstäverna just på dessa tre färger.


Här nedan har du en övning där du får prova på hur du kan få fram en godtycklig färg genom att kombinera rött, grönt och blått.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande