Tröghetslagen eller Newtons första lag

Tröghetslagen säger att varje föremål förblir i vila eller likformig rörelse om summan av samtliga krafter som verkar på föremålet är lika med noll.

Några exempel:


1.

En rymdsond, långt bort från alla planeter och stjärnor, rör sig med raketmotorerna avslagna, med en fart av 5 km/s i riktning mot Alfa Centauri (vår närmsta stjärna förutom solen), hur rör sig rymdsonden om ett dygn? Om ett år?

Svar

rymdsond


2.

En låda dras med konstant hastighet med en dragkraft på 10 N längs golvet. Hur stor är friktionskraften på lådan?
Vad tror du?

Svar

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande