Cellen Arv genetik

1. Nedanstående figurer visar den cellprocess som kallas meios (reduktionsdelning).

Om cellen i figur 1 innehåller sex kromosomer, hur många kromosomer finns då i respektive cell i figur 3?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 6

e) 12

 

2. Kalle och Lisa är båda brunhåriga. Kalles mamma är rödhårig och Lisa har en rödhårig syster. Kalle och Lisas första barn blir rödhårigt. Kan du förklara det?

I denna uppgift får du själv ge förslag på vilka anlag som kan vara dominanta respektive recessiva samt vilken genotyp som Kalle och Lisa har. Redovisa och motivera dina antaganden.


3. Förklara hur en ärftlig sjukdom kan dyka upp i en syskonskara, trots att anlaget inte tidigare visat sig i släkten.


4. Hur fungerar det naturliga urvalet? Ge några exempel. Jämför människans hand och fladdermusens vinge. Man tror att dessa delar har samma ursprung. Hur kan dessa delar ha blivit så olika idag?
5. Tänk dig att en stor population människor tar skydd mot faror i ett gigantiskt grottkomplex. När sedan faran är över så stannar en grupp människor kvar i grottorna för att leva och söka föda i dess mörker. Hur skulle man kunna tänka sig att den gruppen människor utvecklas fysiologiskt under lång tid?


6. Ett företag i USA har tagit fram frön till spannmålsväxter som efter en växtsäsong blir sterila eller begår självmord. Förklara vilka förhoppningar eller farhågor det kan finnas med utveckling av sådana växtfrön?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande