Om du under hemmaperioderna kör fast eller i övrigt får problem med dina studier, så är du alltid välkommen att ringa, skriva eller faxa till din lärare. Telefonnummer och adresser finner Du nedan.

[Bild på läraren]

[lärarens namn]

Telefon:
[lärarens telefonnummer]

Fax:
[faxnummer till läraren]

E-post:
[epostadress till läraren]

Postadress:
[postadress till läraren]

Skicka e-post till läraren

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande