Nedärvning av två egenskaper (dihybrid klyvning)

Antag att egenskapen för hårets utseende nedärvs på ett likartat sätt som egenskapen för ögonfärg, det innebär att det också finns anlag för brunt och blont hår.

När man studerar nedärvningen av anlagen för två olika egenskaper ex ögons och hårets färg så kallas det för dihybridklvyning. Anlag för de olika egenskaperna är av olika styrka, dominanta eller recessiva.

I följande exempel skall vi följa hur Lisa och Kalles anlag för ögonens färg men också hårets utseende nedärvs. Vilket utseende på ögon och hår kan deras barnbarn få?

Lisa har förutom bruna ögon också brunt hår och Kalle har blå ögon och blont hår. Anlaget för brunt hår är dominant och anlaget för blont hår är recessivt.

Individer med samma anlagsuppsättning som barnen korsas. Mamma och pappa har genuppsättning AaBb och har lockigt hår och bruna ögon.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande