Denna kurs är framtagen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och följer gällande läroplan för gymnasieskolan och komvux. Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng.

Kursen består av en webbaserad del som utgör ett komplement till läroboken Medan Jorden Snurrar, Naturkunskap B, Natur och Kultur 2003 (ISBN 91-27-61050-0). Detta webbstöd kan även användas till andra läromedel.

Den webbaserade delen av kursmaterialet innehåller ett flertal animationer och bildspel med ljud.

Kursen är uppdelad i fyra stycken studieenheter.
Varje studieenhet består av en inledning där skolverkets mål presenteras och konkretiseras. Lärobjekt och övningar bearbetar därefter kursens centralare innehåll på ett sätt som kompletterar läroboken. Till varje studieenhet hör även ett studiearbete och en hemlaboration.

Den studieform och den kursuppläggning för denna kurs, skiljer sig från andra skolformer genom att du läser på distans. Detta kräver ett större eget ansvar och engagemang.

Du kommer att läsa en stor del av kursmaterialet på egen hand. Du har dock alltid en lärare som du kan vända dig till om du behöver hjälp. Fördelen med distansstudier är att du i hög grad själv bestämmer såväl studietakten som när du skall studera.

Insändningsuppgifter

Insändningsuppgifterna (studiearbeten, hemlaborationer och fördjupningsuppgift) är obligatoriska (ger studiestödspoäng hos CSN) och skall vara inlämnade innan provet skrivs. Mejla eller skicka dina insändningsuppgifter till din lärare. En rekommendation är att du skickar in dessa allt eftersom de är utförda.

Hemlaborationer

Hemlaborationerna är anpassade till den teori som tas upp i respektive studieenhet och ska vanligen redovisas i form av laborationsrapporter. Hur du skriver en korrekt laborationsrapport finns att läsa under menyn 'Laborationer' i navigeringsmenyn.
Hemlaborationerna skall vara utförda och laborationsrapporter inlämnade innan du kommer till laborationsdagarna.

Laborationsdagar

Laborationer som kräver speciell utrustning, särskilda kemikalier eller på annat sätt är svåra att genomföra i hemmet kommer att göras i laborationssal.
Klicka här för mer information.

Skriftligt prov

[lämpliga tentamens kriterier bör införas enligt era regler]

Lycka till med dina studier!

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande