Uppgift:

Du skall undersöka potatisstavars egenskaper i lösningar med olika koncentration av koksalt.

Material:

Potatis, koksalt (NaCl), linjal, tre glas, vatten

Utförande:

Tag en potatis och använd den inre delen av potatisen, ej ytterdelen närmast skalet. Skär potatis i stavar "stripes", OBS! det är viktigt att du stavarna blir så lika som möjligt. Tag en linjal och mät stavarnas längd.

Tag tre glas och fyll dessa med lika mycket vatten (2dl). I två av glasen tillsätter du vanligt koksalt (natriumklorid), det tredje glaset skall endast innehålla vatten. I det först glaset tillsätter du en tesked salt, i det andra 4 teskedar.

Stoppa ner en potatisstav i vart och ett av glasen. Låt glasen stå i 3-4 timmar, tag därför upp potatisstavarna känn på dem, har de ändrat konsistens?. Mät längden på stavarna, anteckna och skriv en laborationsrapport där du redogör för dina iakttagelser och där du kommer med en förklaring.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande