Människans kropp består av cirka 100 000 miljarder celler. Hos människan och andra djur som innehåller många celler delas och fördelas arbetet i kroppen av specialiserade celler som har byggt upp olika vävnader och organ. Att vi till exempel kan röra oss eller andas är ett resultat av ett samarbete mellan flera olika grupper av specialiserade celler. Genom att lära oss hur våra olika organ fungerar kan vi också förstå vad som händer när vi blir sjuka eller skadade eller kanske undvika vissa sjukdomar eller skador.

I denna enhet får du bland annat lära dig hur cellerna i vår kropp kan kommunicera med varandra och hur syret transporteras i kroppen. Vidare får du till exempel svar på frågor som hur kroppen får näring, vad den används till och hur den transporteras i kroppen.

Studieenhetens kunskapsmål

Skolverkets mål:

Eleven skall

Konkreta mål

Eleven skall

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande