I vår vardag omger vi oss med olika material och ämnen och med ökad kunskap om deras kemiska egenskaper kan vi utnyttja dessa ämnen bättre. Vi kommer att titta på hur de minsta beståndsdelarna, atomerna, binds till varandra och bildar olika typer av föreningar. Föreningar får olika egenskaper, som exempel vattenlösningar får olika pH, metaller korroderar och organiska ämnen är grunden för allt levande.

Vi tar också upp lite om naturens krafter och ser hur vi använder oss av dessa i samhället.

Studieenhetens kunskapsmål:

• att få fördjupade kunskaper om några grundämnen, kemiska föreningar och viktiga kemiska begrepp som används i vardagslivet

• att utföra och tolka enkla experiment och samt rapportera detta i en skriftlig rapport.

• att få kunskaper om användning av naturvetenskap och teknik i samhället.

• att kunna beskriva några vardagliga tillämpningar med hjälp av fysikaliska begrepp

Studieenheten omfattar följande sidor i läroboken 12-61, 146-167 samt 204-231.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande