Instruktion för fördjupningsuppgift

I kursen ingår en fördjupningsuppgift som skall redovisas skriftligt.

Uppgift

Du ska studera en arbetsplats eller en yrkeskår med avseende på yrkessjukdomar. Du får välja vilket arbete du vill. Du har kanske erfarenhet från din gamla arbetsplats eller så väljer du att skriva om det arbete du tänker studera till.

Läs artikeln " Arbetets sjukdomar " ur Forskning och framsteg nr.8/2000 så får du en introduktion till hur arbetssituationen har ändrats under de senaste 300 åren.

Din redovisning av fördjupningsuppgiften bör omfatta 5-6 sidor (datatext inklusive bilder och försättsblad). Fördjupningsuppgiften kommer att betygsättas och kommer att ingå i ditt betygsunderlag för hela kursen.

Länktips

http://www.av.se
Arbetsmiljöverket.

http://www.niwl.se/bibl/
Arbetslivsbiblioteket, här kan du söka efter artiklar och litteratur som rör yrkessjukdomar och yrkesskador. Arbetslivsinstitutet

http://www.av.se/lankar/default.shtm
Arbetsmiljölänkar. Arbetsmiljöverket.


Uppgiften ska innehålla följande rubriker:

Försättsblad

Försättsblad med ämnesrubrik, namn, kurs, datum och handledare.

Inledning

Kort bskrivning av arbetssituationen, eventuellt en historisk tillbakablick kan du ta upp här.

Funktion

Beskriv vilka tekniska hjälpmedel som förekommer eller vad som framställs, eller vilka kemikalier som används.

Påverkan på människan: Beskrivning om människan påverkas positivt eller negativt. Kan människan skydda sig eller minska effekten mot det som är skadligt.

Referenser

Litteratur (författare, titel), intervjupersoner, Internetadresser och så vidare. Kom ihåg, att läsaren av ditt fördjupningsuppgift måste kunna hitta de källor du har använt dig av och som du refererar till i ditt arbete. Därför är det otillräckligt att lämna en litteraturlista längst bak i ditt arbete. Det skall i texten klart framgå var en uppgift är hämtad.

Lycka till!

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande