Ämne: Naturkunskap
Kurs: Naturkunskap B
Kurskod: NK1202
Poäng: 100

Kriterier för betyget Godkänd

Kriterier för betyget Väl godkänd

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Källa: Skolverket

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande