En nerv består av flera nervceller, även kallade neuroner. Var och en av nervcellerna överför information från ett ställe i kroppen till ett annat.

Varje nervcell är uppbyggd av en cellkropp som kommunicerar med andra nervceller genom två olika utskott som kallas dendriter och axoner.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande