Medan jorden snurrar. Naturkunskap B, Kerstin Svanfeldt & Monica Svensson, Natur & Kultur 2003

ISBN91-27-61050-0

 

Läsanvisning

Studieenhet 1 Materia och naturkrafter i vardagslivet

Sid. 12-39 Mikrokosmos

Sid 40-61 Levande kemi

Sid 146-167 Kommunikation

Sid 204-231 Huset - hemmiljön

Studieenhet 2 Livetsuppkomst, Arv och miljö

Sid 62-97 Livets mysterium

Studieenhet 3 Människan (fysiologi)

Sid 98-143 Kroppen – fisk och sjuk

Sid. 168-171 Synen, ljud och oljud

Sid 172-176 Örat hörsel lukt smak känsel
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande