När vi studerar optik använder vi ofta begreppet ljusstrålar eller strålknippen. De går rakt fram om de inte reflekteras eller bryts.

Det finns en typ av kameror som kallas hålkameror. De saknar objektiv och i stället har de en tunn metallskiva med ett litet hål i. Hur de fungerar ser du härintill.

Klicka med vänster musknapp
  • på en blå punkt vid ”F” så ritas ljusstrålen från denna punkt ut.
  • strax under ”F” så kan du flytta bokstaven fram och tillbaka.
  • och du kan flytta hela lådan med hålet - precision krävs.

Klicka på höger musknapp

  1. på hålet och genom att dra kan du ändra hålets storlek. Observera vad som händer med bildens kvalitet när du gör detta.
    (På Mac håller du nere kontrollknappen samtidigt som du klickar på hålet.)
  2. någon annan stans och dra musen så vrider du hela bilden så att du kan se den ur en annan vinkel.

Ett villkor för att denna princip ska fungera är att ljusstrålarna går rakt fram.

Ytterligare ett argument:

Säkert har du sett solstrålarna sila fram genom bladverket hos ett träd en dimmig morgon. Oavsett från vilket håll du betraktar dem ser de ut att gå rakt fram.

När du använder en ficklampa ser du också att ljuset sprider sig över en relativt stor yta jämfört med ficklampans diameter. Ju längre bort från lampan desto större yta har det spridit sig över. Vi säger då att ljusstrålarna divergerar. Motsatsen, att ljusstrålarna går mot en gemensam punkt kan du till exempel observera då du använder ett brännglas. Solens ljus som går genom brännglaset koncentreras till en punkt. Vi kallar det att ljusstrålarna konvergerar.

Ljusstrålarna kan också vara parallella så att de inte sprider ut sig som ljusstrålarna från ficklampan gjorde.

Appleten nedanför illustrerar begreppen parallella, divergerande och konvergerande ljusstrålar.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande