(Laboration hämtad från Umeå universitet)

Syfte

I försöket får du se hur en kopparslant ärgar när den blir utsatt för en sur miljö.

Teori

I den här laborationen kommer vi i kontakt med metallen koppar och ättiksyra.
Ättiksyran är sur och tillsammans med luftens syre gör den att kopparslanten korroderar snabbt. Metallen koppar se under avsnittet korrosion

Material

Glasburk med lock
Litet skruvlock av plast
Ättika eller vinäger (innehåller ättika)
Kopparslant (t ex nya sortens femtioöring).

Riskanalys

Ofarlig. Ättika är olämpligt att få i ögat, skölj väl om olyckan skulle vara framme.

Utförande

Kemisk reaktion

I torr luft oxideras koppar långsamt och i fuktig luft går reaktionen snabbare. Det bildas då en svart kopparoxid. Som namnet antyder så innehåller föreningen koppar och syre och den kemiska betäckningen är CuO. Det är kopparoxiden som vi får på våra prydnadssaker och som vi då måste putsa med jämna mellanrum. I det här försöket så bildas en grön förening och kopparoxiden reagerar vidare med en jon från ättiksyran och då får vi ärg på kopparslanten.

Ärg känner du kanske till från koppartak och det är ju vanligt med gröna tak vid kusten. Vid kusten så innehåller luften kloridjoner och dessa reagera med koppartakens oxidskikt och bildar den gröna kopparhydroxidkloriden Cu Cl(OH) 3. Ärgen sitter inte så hårt på taken utan det följer med spillvattnet ner och ger upphov till föroreningar av koppar.

I Stockholm kommun, t ex, bedömer man att koppartaken sprider ca 1 ton koppar per år. Det kan jämföras med 6 ton från kopparledningar och 1 ton från industriavfall.

Ärgat koppartak på kyrka.

Metallernas oxider är inte bara problem med. 200 år e.Kr så hade man recept på hur man fick fram ärgen. En kopparbit hängdes över en tunna med ättika. Ärgen skrapades sedan av och användes för att tillverka falska smaragder.

Idag används många metalloxider i färgpigment. Det mest kända är kanske falurödfärg. Andra exempel är titanvitt som är vanlig i vit färg, blymönja i rostskyddsmedel

Rengöring av femtioöring (kopparföremål eller mässing)

Efter försöket kanske du vill använda din 50-öring igen och då kan det vara lämpligt att ta bort den gröna ärgen. Ärgen kan lösas upp av en svag syra i varmt vatten.

Rengöring av silverföremål

Länktips:

www.shenet.se/ravaror/farg.html Allmän information om färgämnen, sidan vänder sig till ”slutkonsumenter”. Shenet.

www.shenet.se/ravaror/titandioxid.html Information om titandioxid från shenet.

Inom byggnadsvård används pigment mycket se följande länkar:

www.drangahuset.se/byggnvard/ipigm.htm (Drängahuset säljer möbler och bruksföremål i svensk formtradition, ger råd vid renovering och inredning och har kurser i antikt, byggnadsvård och stilhistoria.

www.lansmuseum.a.se/byggnadsvard/byggfarg.cfm?in_idnr=40 (Stockholms länsmuseeum).

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande