Växter, djur och bakterier, ja alla livsformer består av celler. De allra flesta organismerna är faktiskt encelliga och dom ser vi bara under mikroskop. Dit hör en del växt- och djurplankton och bakterier. Större växter och djur innehåller massor med celler med olika uppgifter. Inte är det lätt att förstå att vi människor är en organism som består av miljarder celler som alla har ett ursprung från en enda modercell som i sin tur uppstått ur två könsceller.

I den här studieenheten förs en diskussion om vad liv är, hur livets minsta enhet, cellen, lever och fungerar och den nyckelroll som generna (arvsanlagen) har. Här tas också upp frågor omkring nedärvning. Hur ärvs egenskaper? Kan man förändra gener ?­­­­ Vad är genmanipulation? Vad är etiskt försvarbart när det gäller att soretera bort mänskliga gener?

I studieenheten uppmärksammas också livets utveckling och hur arter uppstår. Vilka bevis finns för evolution?

Studieenheten omfattar följande avsnitt i läroboken

Medan jorden snurrar Natur&Kultur ISBN 91-27-61050-0 s 65-91, 62-64, 92-97

Kunskapsmål med studieenheten:

att förstå och kunna sätta in följande begrepp i sitt rätta sammanhang: osmos, diffusion, aktiv transport, passiv transport, Mendel, mitos (vanlig celldelning), meios (reduktionsdelning), fotosyntes, cellandning, gen, DNA, kromosom

att förstå såväl växt- som djurcellens uppbyggnad och funktion

att förstå arvets mekanismer

att känna till fördelar och nackdelar med könlig resp könlös förökning

att ge exempel på hur egenskaper kan ärvas

att kunna värdera och ta ställning till genmanipulation, fosterdiagnostik och i övrigt två aktuella artiklar om genteknik

att förstå uppkomst och utveckling av arter, evolutionen

Till studieenhet 2 hör:

Studiearbete 2

Tips: (Vad som kan vara bra att lära sig i studieenheten)

Övningsuppgift

Hemlaboration 3

Hemlaboration 4

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande