Ljusstråle går genom en vattenyta och bryts.

På bilden ser du hur en ljusstråle beter sig när den tränger ner genom vattenytan. Vad händer?


n1 · sin v1= n2 · sin2
n1 = brytningsindex för det ämne i vilket den infallande strålen kommer,
vi = infallsvinkel,
n2 = brytningsindex för ämnet i vilket den brutna strålen rör sig och
vb = brytningsvinkeln.Observera att både infallsvinkeln och brytningsvinkeln definieras som vinkeln mellan ljusstrålen och normalen till ytan som ljusstrålen går igenom. Normalen till en yta är en tänkt linje som är vinkelrät mot ytan.

Prova olika ämneskombinationer och försök i förväg räkna ut brytningsvinkeln.

Ett litet experiment som du själv mycket lätt kan utföra är detta:

Lägg ett mynt i botten på en skål. Titta över kanten på skålen och håll huvudet så lågt att du nätt och jämt kan se myntet. Nu ber du din medhjälpare att hälla vatten i skålen medan du håller kvar ditt huvud i samma läge. Vad händer? Förklara?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande