Det finns en hel del ärftliga egenskaper som lätt kan observeras hos oss själva och andra. Du skall studera några av dessa egenskaper och din undersökning bör omfatta en grupp av minst 4-6 personer, gärna fler.

Vi utgår ifrån att arvet bakom de egenskaper vi studerar inte är könsbundna och att varje egenskap bestäms av ett enda anlagspar. Anlagen kan antingen vara dominanta (och dessa markerar vi med stor bokstav) eller recessiva (markeras med liten bokstav).

Följande egenskaper ska du titta på i din undersökning.

Egenskap Fenotyp Genotyp
Öronsnibbarnas form: fria öronsnibbar SS eller Ss
  fasta öronsnibbar ss
Fräknar: med fräknar FF eller Ff
  utan fräknar ff
Förmåga rulla tunga: rullare RR eller Rr
  icke rullare rr
Lillfingrarnas form: böjda mot ringfinger LL eller Ll
  raka lillfingrar ll
Smilgropar: med smilgropar GG eller Gg
  utan smilgropar gg


Fria öronsnibbar Fasta öronsnibbar


Lillfinger böjt mot ringfingret.


Tungrullning

Uppgift:

1. Gör en tabell över fenotyp och genotyp för dina försökspersoner.

2. Vilka dominanta egenskaper är vanligast i din grupp. Vilka recessiva är vanligast?

3. Välj ut en egenskap från din undersökning och gör ett korsningsschema för en tänkt korsning mellan dig och någon i gruppen. Den du väljer skall ha en dominant egenskap och vi antar att personen är heterozygot dominant (dvs har både ett starkt och svagt anlag för egenskapen). Hur skulle avkomman se ut (fenotyper och genotyper)?

Skicka in uppgifterna på din grupp. Spara resultaten och ta med dem till laborationsdagarna.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande