Kamerans princip är mycket enkel. En positiv lins får skapa en reell bild på filmen och en slutare och en bländare ser till att lagom mängd ljus når filmen. Bländaren är en rund öppning nära linsen som avskärmar en del av ljusstrålarna. Slutaren fungerar helt enkelt som en lucka som öppnas när ljus ska släppas in i kameran och som stängs när filmen är lagom belyst, exponerad. De påverkar också bildens skärpa. Ett objekt som rör sig snabbt kräver en kort slutartid, rör sig föremålet märkbart under exponeringen blir det suddigt på filmen. Hur bländarinställningen påverkar skärpan återkommer vi till längre ned i texten.

I digitalkameror är filmen ersatt med en ljuskänslig platta som kan läsas av på elektronisk väg men rent optiskt är det ingen skillnad på en digitalkamera och en kamera med film.

I verkligheten är den positiva linsen på kameran inte en enda lins utan ett helt system av många linser. Detta för att ge maximal bildkvalitet.

Starta appleten | punktkällor | bländare | liten bländaröppning

När Du ställer in skärpan ändrar Du avståndet mellan linsen och filmen. I övningen ovan har du ljusstrålar från objekt på 3 olika avstånd från kameran. Fokusera nu bilden genom att flytta linsen med musen så att det bildas en skarp reell bild på filmen med en strålknippe i taget (det röda, grön och violetta). Avläs linsens x-koordinat när bilden blir skarp i de olika fallen.

Hur mycket måste linsen flyttas när skärpan flyttas från det "röda" till de andra två?

Du ser att objekt på olika avstånd inte kan avbildas skarpt på samma gång. Om det är skarpt för det röda blir det en utbredd skiva (i stället för en punkt) vid filmen för de gröna och violetta strålarna. Bländaren kan även användas för att påverka "skärpedjupet". Skärpedjupet är avståndet mellan objektet längst bort och närmast som samtidigt kan återges med "hyfsad" skärpa (där skivan för en oskarp punkt är liten, 0.026 mm för 35mm film). Vilken ger bäst skärpa även för de objekt som inte är riktigt skarpa, en stor bländaröppning eller en liten bländaröppning?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande