Människan

1. En person får en blodpropp i en ven i ena benet. En del av blodproppen lossnar och följer med blodströmmen. Den bit som lossnar är så stor att den fastnar i första mindre blodkärl som den kommer in i. Var fastnar den då? Förklara ditt svar.

  1. i en lunga
  2. i hjärtat
  3. i hjärnan
  4. längre ned i benet

2. Varför andas vi? Förklara så utförligt du kan. (tips, börja med att fundera över vilket gasutbyte som sker i lungorna)

3. Vilka är de två viktiga styrsystemen i kroppen (kommunikationssystem)?

4. Vilken uppgift har

  1. det parasympatiska nervsystemet.
  2. det sympatiska nervsystemet?

5. Om du kliver på en vass spik så utlöses en av de medfödda reflexer som vi har. Vad händer när en sådan reflex utlöses, Vilken funktion har den?

6a. Redogör för hur blodets sockerhalt regleras av insulin.

6b. Vad kan sjukdomen diabetes bero på?

7. Beskriv kroppens försvar mot infektioner?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande