Examinationen sker antingen direkt i anslutning till laborationsdagarna eller vid ett av de senare examinationstillfällen som erbjuds. Kontakta din lärare för mer information om examinationstillfällen.

[Information om vart och när examination sker införes här]


För godkänd kurs i Naturkunskap B krävs att du skickat in och fått de fyra studiearbetena godkända. Du skall även ha deltagit aktivt under laborationsdagarna. Du måste också nå gränsen för godkänt på slutskrivningen.

I vissa fall behövs en muntlig uppföljning efter det skriftliga provet för att fastställa betyget.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande