Bilden visar ett längdsnitt genom en människohjärna.

Dra namnen till rätt ruta:

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande