För att det ska bildas korrosion eller frätning på metall krävs att vi har vatten, syre och en metall. Idag har korrosionen ökat på grund av det ökade nedfallet av surt regn. Detta påskyndar nämligen korrosionen.

Kemiskt övergår grundämnet metallen till jon. Den av ger sina elektroner.

Fe
Grundämne
Fe 2+
Jon
2e -
Elektron

Den här reaktionen kan inte ske ensamt utan det måste finnas något mer ämne som reagerar och här kommer vatten och syre att sönderdelas och bilda en järn-oxid-hydroxidförening (FeOOH) som är rödbrun. Till vardags pratar vi om rost. Se animering här nedan.

Alla metaller kan avge elektroner och bilda någon form av ”rost”, den kan då vara vit eller grön eller annan färg. Alla metaller har inte lika lätt för att avge sina elektroner utan en del är mer reaktiva medan andra är mer ädla.

I denna serie jämförs ädelhet hos metaller:

K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Au Pt
Ökad ädelhet

De mest reaktiva ämnena står till vänster. Natrium som är ett mycket vanligt ämne är så reaktivt att den rena metallen är mycket ovanlig och den måste förvaras i fotogen eller så att den inte kommer i kontakt med vatten. Guld och platina är mycket beständiga material. För att lösa upp guld däremot måste man ta till kungsvatten ( som är en blandning av två starka syror) och värma för att lyckas.

Kombineras två metaller av olika ädelhet och de sänks ner i en lösning med joner kommer den minst ädla att korrodera mycket fort. Detta är ett stort problem vid vissa konstruktioner. Denna reaktion ger också upphov till energi och det utnyttjas i våra batterier.

Du kan få mer information från batteriföreningen www.batteriforeningen.a.se.
Under rubriken ”Fakta om batterier” finns massor av intressant information.

 

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande