Till kursen i Naturkunskap B hör fyra studiearbeten. Dessa är obligatoriska och skall skickas till din lärare för bedömning.

Studiearbetena är studiemedelsgrundande. Varje studiearbete ger 20 poäng.

Instruktionerna kan både läsas på skärmen och skrivas ut efter eget val nedan.

studiearbete 1

studiearbete 2

studiearbete 3

studiearbete 4

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande