Redovisning Eget kapital
Eget kapital

Faktasidan förklarar de olika emissioner som förekommer hos Aktiebolag; nyemission, fondemission och split. Det finns därefter tre övningar med uppgifter som behandlar ny- och fondemission samt hur vinstdisposition bokförs.

Till samtliga övningar finns facit, som ligger på en egen flik (längst ner på Excel-bladet). Vissa övningar ger dessutom respons på dina svar.

Den röda markering som finns på vissa ställen i övningen eller i facit indikerar att det finns en kommentar, ledtråd eller detaljerad uträkning. För markören till den röda markeringen för att se kommentaren.

Försök att lösa uppgiften innan du tittar på facit!

För vidare upplysningar om Excel se Anvisningar till övningar och studiearbeten i MS Excel under modulen Introduktion.

Fakta om emissioner  
   
Emissioner - Copperfield AB  
   
Emissioner - AB Sierra  
   
Vinstdisposition - Anderssons Mekaniska AB  
   
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande