Kalkyler Kapitalbehov i lager
Kapitalbehov i lager

Tillgången på kapital är en viktig begränsningsfaktor när det gäller valet av inköpspolitik. Leveranssäkerhet och kostnaden för att stå utan material är andra faktorer att väga in i bedömningen. Kanske har leverantören krav på minsta beställning för att över huvud taget leverera?

Handelsföretagens bedömning är lättare. Lagret skall fylla butiken och genomsnittlig lagertid erhålles genom att beräkna hur stor andel detta lager utgör av budgeterad varuåtgång för hela året. Resultatet blir en genomsnittlig lagerstorlek som man kan uttrycka i antal lagermånader. Om man till exempel tror att man behöver ha varor på lager för i genomsnitt tre månaders förbrukning innebär det att man när man startar behöver kapital för varuinköp motsvarande en fjärdedel av budgeterad årskostnad för varor.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande