Introduktion Anvisningar till övningar och studiearbeten i MS Excel
Anvisningar till övningar och studiearbeten i MS Excel

Övningar:
Det finns övningar under modulerna Kalkyler och Redovisning, gjorda i MS Excel, som du kan träna på. Om du saknar MS-Excel i din dator kan du ladda ner en gratisversion av Excel från följande länk http://www.openoffice.org/.

Det är meningen att du skall göra övningarna direkt i det Excel-blad som du öppnat.

Gör så här:

 1. Klicka på länken
 2. Välj Spara den här filen på disk
 3. Klicka OK
 4. Välj vart du vill spara ner övningen och klicka Spara
 5. Klicka Stäng i dialogrutan som öppnas
 6. Öppna övningen du sparat ner på din dator

Dina svar och uträkningar skall du skriva på avsedd plats, ofta inramad och med gul färg. Övriga områden på sidan har du inte behörighet att skriva i.

Till samtliga övningar finns facit, som ligger på en egen flik (längst ner på Excel-bladet). Vissa övningar ger dessutom respons på dina svar.

Observera att vissa uppgifter innehåller flera delmoment, som kan vara placerade på olika flikar. Klicka på flikmarkeringen längst ner på Excel-bladet för att växla mellan dessa flikar. Ta för vana att alltid kontrollera om det finns flera flikar i uppgiften.

Den röda markering som finns på vissa ställen i övningen eller i facit indikerar att det finns en kommentar, ledtråd eller detaljerad uträkning. För markören till den röda markeringen för att se kommentaren.

Försök att lösa uppgiften innan du tittar på facit!

Studiearbeten:
Samtliga studiearbeten är gjorda i Excel. Du gör även dessa direkt i Excel-bladet.

Gör så här:

 1. Klicka på länken
 2. Välj Spara den här filen på disk
 3. Klicka OK
 4. Välj vart du vill spara ner övningen och klicka Spara
 5. Klicka Stäng i dialogrutan som öppnas
 6. Öppna övningen du sparat ner på din dator

När alla uppgifterna i studiearbetet är avklarade och sparade, skickar du dem som bifogade filer till din lärare för rättning. Några av uppgifterna ger respons direkt. Du skall ändå skicka in samtliga uppgifter. Ibland innehåller uppgifterna flera delmoment, placerade på olika flikar.

Glöm inte att kontrollera om det finns fler flikar i uppgiften. Du växlar lätt mellan dessa flikar.

Du kommer att få uppgifterna rättade och kommenterade till din e-post inom någon dag. I samband med att du skickar in dina studiearbeten registreras de gymnasiepoäng som arbetet motsvarar. Din sammanlagda poängskörd kan du se i navigeringen till vänster under Utförda poäng omedelbart när du loggat in.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande