Kalkyler Studiearbete 1
Studiearbete 1 - 40 p

När alla uppgifterna i studiearbetet är avklarade och sparade, skickar du dem som bifogade filer till din lärare för rättning. Några av uppgifterna ger respons direkt. Du skall ändå skicka in samtliga uppgifter. Ibland innehåller uppgifterna flera delmoment, placerade på olika flikar.

Glöm inte att kontrollera om det finns fler flikar i uppgiften. Du växlar lätt mellan dessa flikar.

Gör så här:

  1. Klicka på länken
  2. Välj Spara den här filen på disk
  3. Klicka OK
  4. Välj vart du vill spara ner övningen och klicka Spara
  5. Klicka Stäng i dialogrutan som öppnas
  6. Öppna övningen du sparat ner på din dator
Uppgift 1 - Plastab  
   
Uppgift 2 - Redovisningskonsulten  
   
Uppgift 3 - Bildbutiken  
   
Uppgift 4 - AB Solrosen  
   
Uppgift 5 - Roxy  
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande