Kalkyler Kapitalbehov i kundfordringar
Kapitalbehov i kundfordringar

När en produkt är levererad behöver företaget pengar för att klara produktionen för ytterligare en period. Nämligen för den tid som motsvarar kundens kredittid. Att ge kunder kredit är ett konkurrensmedel och som liten och nystartad är det troligt att du även måste konkurrera med kredittiden! Man skall dessutom komma ihåg att den kredittid som kunden genomsnittligt tar sig är 50 % längre än vad kreditvillkoren medger.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande