Översiktskarta
Översiktskarta

Introduktion - modul 1

Välkommen

Studieanvisning

Litteratur

Kursmål och betygskriterier

Examination

Förväntningar och studieplanering

Obligatoriska studiearbeten

Ekonomiska begrepp och formelsamling

Anvisningar till övningar och studiearbeten i MS Excel

Länklista

Kalkyler - modul 2

Beräkning av kapitalbehov

Kapitalbehov i lager

Kapitalbehov i lager - övning

Kapitalbehov i kundfordringar

Kapitalbehov i kundfordringar - övning

Beräkning av rörelsekapitalbehovet

Beräkning av rörelsekapitalbehovet - övning I

Beräkning av rörelsekapitalbehovet - övning II

Lönsamhetsbedömning

Prissättning

Prissättning - övning I

Prissättning - övning II

Budgetering

Budgetering - övning I

Budgetering - övning II

Budgetering - övning III

Kalkyler - övningar

Studiearbete 1

   

Marknadsföring - modul 3

Kunderna

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning - övning

Krav på målgruppen

Krav på målgruppen - övning

Porters U-kurva

Porters U-kurva - övning

Marknadsmixen - de fyra P:na

Marknadsmixen - de fyra P:na - övning

Marknadsföring - övning I

Marknadsföring - övning II

Marknadsföring - övning III

Marknadsföring - övning IV

Marknadsföring - övning V

Redovisning - modul 4

Konteringsövningar

Diverse affärshändelser

Periodiseringar

Eget kapital

Bokslut och analys

Studiearbete 2

Studiearbete 3

Studiearbete 4

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande