Redovisning Diverse affärshändelser
Diverse affärshändelser

Dessa åtta Excel-övningar omfattar bland annat konteringsövningar på T-konton.

Det finns faktasidor som beskriver och tydliggör de konton som används vid bokföring av likvida medel och löner. Dessutom förklaras hur man bokför kursdifferenser.

Dina svar och uträkningar skall du som tidigare skriva på avsedd plats, ofta inramad och med gul färg. Övriga områden på sidan har du inte behörighet att skriva i. Läs instruktionerna i respektive övning hur du skall fylla i dina svar.

Till samtliga övningar finns facit, som ligger på en egen flik (längst ner på Excel-bladet). Vissa övningar ger dessutom respons på dina svar.

Den röda markering som finns på vissa ställen i övningen eller i facit indikerar att det finns en kommentar, ledtråd eller detaljerad uträkning. För markören till den röda markeringen för att se kommentaren.

Försök att lösa uppgiften innan du tittar på facit!

För vidare upplysningar om Excel se Anvisningar till övningar och studiearbeten i MS Excel under modulen Introduktion.

Fakta om likvida medel och bokföring av löner  
   
Bokföring av löner - Kolossen AB  
   
Bokföring av moms - Dumex  
   
Bokföring av löner - AB Zallmonella  
   
Kreditfaktura till kund och från leverantör  
   
Fakta om kursdifferenser  
   
Kursdifferenser  
   
Bokföring av 13 affärshändelser  
   
Beräkna resultat och räntabilitet - Perssons Mekaniska  
   
Resultatrapport - Anna Svensson AB  
   
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande