Introduktion Examination
Examination

Inför examinationen finns en del saker att tänka på. Här kommer några tips.

Börja repetera i god tid. Avsätt tid för repetition i din studieplanering! Gå igenom uppgifter du hoppat över tidigare. Repetera gärna tidigare gjorda studiearbeten.

Skrivtiden är 4 timmar.

Vid skriftlig examination gäller följande:
 • Tag med giltig legitimation, pennor, suddgummi, miniräknare och linjal.

 • Fyll i personuppgifterna och läs instruktionerna på försättsbladet.

 • Läs igenom alla uppgifter så du vet vad provet innehåller. Då kan du lättare disponera tiden.

 • Skriv svaren i provpapperet.

 • Visa uträkningar på de uppgifter där beräkningar ingår.

 • Kontrollera dina lösningar och renskriv dem ifall det behövs.

 • Skriv namn, personnummer och kurs på alla papper du lämnar in.


 • Lämna in samtliga papper, även kladdpapper.

  Ta gärna med dig lite att äta och dricka till provet.

  Provets utseende liknar mycket de studiearbeten du gjort.
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande