Redovisning Periodiseringar
Periodiseringar

Här hittar du en faktasida som förklarar begrepp principer vid lagervärdering. Tio övningar behandlar exempel på periodiseringar. Övningarna innehåller både konteringsövningar på T-konton och frågor i anslutning till dessa konteringar. Indirekt och direkt avskrivning behandlas också och det finns avskrivningsövningar med hjälp av Huvudregeln och Kompletteringsregeln.

Till samtliga övningar finns facit, som ligger på en egen flik (längst ner på Excel-bladet). Vissa övningar ger dessutom respons på dina svar.

Den röda markering som finns på vissa ställen i övningen eller i facit indikerar att det finns en kommentar, ledtråd eller detaljerad uträkning. För markören till den röda markeringen för att se kommentaren.

Försök att lösa uppgiften innan du tittar på facit!

För vidare upplysningar om Excel se Anvisningar till övningar och studiearbeten i MS Excel under modulen Introduktion.

Fakta om lagervärdering  
   
Periodisering av varuinköp  
   
Periodisering av varuinköp - Nisses Färg AB  
   
Periodisering av varuinköp - Storsälj AB  
   
Periodisering av Interimsfordringar  
   
Interimsskulder - Copperfield AB  
   
Avskrivningar - AB Propps  
   
Indirekt avskrivning Inventarier  
   
Avskrivning av maskiner  
   
Avskrivningar - Krämaren AB  
   
Indirekt avskrivning maskiner - Clipper AB  
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande