Introduktion Förväntningar och studieplanering
Förväntningar och studieplanering

Här hittar du användbara länkar till kursen.

(Du kan skriva så mycket du vill i dessa textrutor, även om det inte ser ut att få plats.)
Varför har du valt att studera på distans?


Varför har du valt just den här kursen?


Hur ofta förväntar du dig att ha kontakt med din lärare?


Hur tror du att denna kontakt kommer att ske?


Hur förväntar du dig att läraren ska hjälpa dig om du får problem (inte förstår) eller kommer efter i dina studier?


Vad förväntar du dig av kursmaterialet?


Vilken roll förväntar du dig att IT kommer att spela i denna kurs?


Vilket betygsmål har du?
Godkänd Väl godkänd Mycket väl godkänd

Din personliga studieplanering

Kursen är på 150 poäng och har fyra obligatoriska studiearbeten. Har du studiemedel från CSN är det viktigt att du skickar in dina uppgifter i en jämn takt, annars riskerar du att mista ditt studiemedel.

Studiearbetena är inte betygsgrundande utan tänkta att ge dig respons på ditt sätt att ställa upp och lösa problemen. De kommer också att visa hur aktiv du är och om du följer din studieplan. Efter varje insänt studiearbete erhåller du motsvarande gymnasiepoäng. Du kan under kursens gång se dina utförda poäng när du loggat in på kursen. Du bör alltid arbeta igenom och skicka in dem så regelbundet som möjligt.

Kom ihåg att avsätta tid för repetition mellan det sista studiearbetet och examinationen!

Preliminärt examinationsdatum:

Slutgiltig anmälan kan göras när du gjort minst tre av studiearbetena.
Ange vilken vecka (exempelvis: 0542), du tänker göra dina studiearbeten.

Nr 1: Kalkyler: (40 poäng)
Nr 2: Redovisning:
(Grundläggande bokföring)
(30 poäng)
Nr 3: Redovisning:
(Periodiseringar)
(40 poäng)
Nr 4: Redovisning:
(Bokslut)
(40 poäng)

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande