Kalkyler Lönsamhetsbedömning
Lönsamhetsbedömning
Ett interaktivt lärobjekt i Curl®-teknik utvecklat av Eduvance AB i samarbete med Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) som visar hur man använder ett resultatdiagram. Det illustrerar grundläggande företagsekonomiska begrepp som nollpunkt (kritisk punkt), fasta och rörliga kostnader, marginaler med mera för ett enkelt fall där endast en produkt säljs. Ingångsvärden kan varieras vilket medför omedelbar uppdatering av diagrammet. För mer information välj menyn Hjälp i lärobjektet.
Curl - webbsida.
Eduvance - webbsida.
CFL:s hemsida.


*För att använda objektet måste du först installera Surge® RTE som kan laddas ner från här.
Om programet laddas inte ner från länken ovan kan du hitta programmet härEfter du har installerat Surge® RTE kan du starta lärobjektet genom att klicka på bilden nedan:

Interaktiv simulering av ett resultatdiagram för ett företag som säljer endast en produkt. Begreppen total intäkt, total kostnad, pris, fast kostnad, rörlig kostnad, kritisk volym (nollpunktsvolym), kritisk omsättning (nollpunktsomsättning), säkerhetsmarginal (för volym resp. omsättning) och vinst illustreras. Ingångsvärden kan varieras vilket medför omedelbar uppdatering av diagrammet.
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande